Pięknie zaprezentowały się Zespoły Śpiewacze z naszej gminy podczas „XXI  Regionalnego Przeglądu  Grup Śpiewaczych”, który odbył się 12 stycznia 2020 roku w Pawłosiowie.
Spośród 15 zespołów Pogranicza Nadsańskiego z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego komisja konkursowa doceniła 4 zespoły z Gminy Przeworsk. Zespół Śpiewaczy „Ujeźniacy” z Ujeznej zajął I miejsce, natomiast  Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” z Grzęski w składzie łączącym trzy pokolenia wyśpiewał miejsce II.
Komisja przyznała również wyróżnienie I stopnia Zespołowi Śpiewaczemu „Studziencznki” ze Studziana oraz wyróżnienie II stopnia dla Zespołu Śpiewaczego „Cantus” z Gorliczyny.

Ponadto podczas XXV Przeglądu „Godnie Święta” – Przeworsk 2020, który odbył się 11 stycznia 2020 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku doceniono przedstawicieli z naszej gminy. Zespół „Skowronki” z Parafii Nowosielce otrzymał III nagrodę. Wyróżniono również  Martynę Kokoszkę z Parafii Nowosielce oraz Zespół Śpiewaczy Grzęszczanie” z Grzęski.
Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Fot. Centrum Kulturalne w Przemyślu
Fot. Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku