Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Gminie Przeworsk   rozpoczęły się 23 lutego Mszą św. w Bazylice Ducha św. w Przeworsku. Tegoroczne uroczystości zorganizowane przez Wójta Gminy Przeworsk oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Przeworsku objął Patronatem Narodowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Wstępem do tego podniosłego wydarzenia był program patriotyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Studzianie oraz Zespół Instrumentalno–Wokalny „Bella Voce” ze Studziana. Młodzi wykonawcy recytując wiersze, śpiewając pieśni przenieśli uczestników w czasy pierwszych lat po II wojnie światowej. Przypomnieli sylwetki, tych którzy
w sposób szczególny zasłużyli się dla naszej Ojczyzny, Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych Bohaterów.
Mszy św. w intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego przewodniczył proboszcz parafii pw. Ducha św. w Przeworsku ks. prałat Tadeusz Gramatyka.

Dalsza cześć uroczystości odbyła się na placu przeworskiej Bazyliki, gdzie  na maszt wciągnięta została Flaga RP oraz odśpiewano Hymn Państwowy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk.

Do uczestników tej pięknej inicjatywy list skierował, Prezydent RP Andrzej Duda, który odczytał Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec. Gospodarz Gminy wygłosił również okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił, jak ważne jest wspólne dbanie o pamięć Żołnierzy Niezłomnych, dla których walka o lepszą Polskę była powinnością nie tylko wobec Ojczyzny, ale także wobec przyszłych pokoleń, które dopiero dziś poznają prawdę historyczną. Głos zabrała również Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk. Do wszystkich zgromadzonych list skierował Starosta Przeworski Bogusław Urban, który odczytała Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego Agnieszka Bukowa – Jedynak. Następnie głos zabrał syn kpt. Stanisława Olejarki, bratanek ks. dziek. Antoniego Olejarki Janusz Olejarka.  Patriotyczny charakter wydarzenia podkreślała Wojskowa Asysta Honorowa z 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. Brygady Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu oraz harcerze 1. Przeworskiej Drużyny Harcerzy „Borek” im. św. Franciszka
z Asyżu, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Apel Pamięci odczytał  ppor. Piotr Serafin,  a Wojskowa Asysta Honorowa, oddała salwę honorową.

Cześć pamięci Bohaterom podziemia antykomunistycznego z terenu naszej gminy została oddana poprzez złożenie przez poszczególne delegacje wiązanek i zapalenie zniczy przy tablicach pamiątkowych Żołnierzy Niezłomnych: Tadeusza i Edwarda Cieślów znajdującej się kruchcie Bazyliki oraz ks. Antoniego i Stanisława Olejarków widniejącej na budynku Wiejskiego Domu Kultury w Grzęsce. Uroczystość dopełniło otwarcie ekspozycji poświęconej braciom Olejarkom, w ich rodzinnej miejscowości Grzęsce. Wystawa Ojczyzna Najdroższą Matką pamięci Antoniego i Stanisława Olejarków” prezentuje archiwalne zdjęcia, dokumenty, medale, odznaczenia oraz pamiątki osobiste. Wśród eksponatów znajduje się oryginalny mundur kpt. Stanisława Olejarki pseud. „Oko” oraz Karta Rozpoznawcza ks. dziekana Antoniego Olejarki. Wystawę uzupełniają tablice z życiorysami oraz wiersze i fragmenty relacji z walk autorstwa Stanisława Olejarki. Ekspozycja powstała dzięki uprzejmości Pana Janusza Olejarki, który przekazał  rodzinne pamiątki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku.

W ramach Gminnych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” odbędzie się również 1 marca 2020 r. VI edycja Biegu Tropem Wilczym  – pamięci Braci Cieślów i Braci Olejarków.