Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II powstała wirtualna wystawa prac plastycznych. Prezentowane prace wykonane zostały w ramach konkursu „Jan Paweł   II – Święty, który kochał ludzi” zorganizowanego przez Wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawca, Bibliotekę Publiczną Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku. Młodzież szkolna mieszkająca na terenie naszej gminy uczciła 100. rocznicę urodzin Naszego ukochanego Ojca Świętego tworząc wspaniałe prace plastyczne. W konkursie wzięło udział aż 74 prace, wykonane różnymi technikami plastycznymi, które z radością podziwiamy gdyż niejednokrotnie zadziwiają i wzruszają swoim pięknem i treścią.

Ludzie młodzi mieli zawsze szczególne miejsce w sercu Jana Pawła II. Podczas pielgrzymek Papież Polak kierował słowa do młodzieży, gdyż uważał ją za przyszłość Narodu i pokładał w niej duże nadzieje. Pomimo upływu czasu nauki Ojca Świętego są aktualne i ponadczasowe czego dowodem jest zaangażowanie naszej młodzieży.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 wszystkie wykonane prace prezentowane są online, wirtualna ekspozycja prac plastycznych znajduje się na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Z uwagi na zaistniałą sytuację organizatorzy konkursu postanowili, przyznać wszystkim autorom prac wyróżnienia.

Wyróżnienia będą możliwe do odebrania w Gminnym Ośrodku Kultury w Przeworsku oraz Bibliotece Publicznej Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach i jej filiach: w Grzęsce, Gorliczynie, Mirocinie, Studzianie i Ujeznej w terminie od 22 maja do 29 maja 2020 roku.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się we wspólne świętowanie tej wyjątkowej rocznicy i   wykonali piękne prace. Szczególne podziękowania kierujemy również do rodziców oraz nauczycieli za pomoc i wsparcie podczas dostarczania prac podopiecznych.