Miesiąc maj w polskiej tradycji od wieków poświęcony jest Matce Bożej. Jest to czas, kiedy zarówno w kościołach, kapliczkach jak i przy przydrożnych figurach można usłyszeć śpiew Litanii Loretańskiej oraz pięknych, maryjnych pieśni.

Wieczorny śpiew ku czci Maryi można jeszcze usłyszeć między innymi przy kapliczce znajdującej się na posesji Państwa Alicji i Mariana Jaszów w Grzęsce.  Nawet pomimo trwającej epidemii koronawirusa, tradycja majowej, modlitwy przy kapliczce Najświętszej Maryi Panny jest pielęgnowana z zachowaniem odpowiednich obostrzeń.

Kapliczka, ta została poświęcona 28 maja 1961 roku przez ks. Stanisława Krzysztonia z Przeworska.

Mimo, iż miesiąc maj dobiega końca zachęcamy do ponownego  odrywania małej architektury związanej z kultem sakralnym, znajdującej się w naszej gminie. Dbajmy o te miejsca i ożywiajmy je na nowo, jak pisze Bronisława Betlej w swoim wierszu „Moc wiary”:

"Pochyl głowę który przechodzisz
Z balastem trosk nowego wieku- wolny
Westchnieniu nabożnemu oddaj chwilę
Pamięć nagnij zamyślenie wywołaj –
Bo wielka moc hartu i szlachetności
Przodków naszych – w upartym mocnym
Trwaniu – starych kapliczek wśród pól –
Nakłoń ucha a usłyszysz szept natarczywy
Bądź wierny – wierze – tradycji – uszanuj –
Wielkie i ważne są przekazem historii ...". 

Przypominamy również o trwającym konkursie „Szlakiem znaków wiary i pamięci kapliczki, krzyże i figury świętych w Gminie Przeworsk”.