Dokładnie 3 lata temu, 1 czerwca 2017 r. z inicjatywy Wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawca oraz Rady Gminy Przeworsk rozpoczął swoją działalność Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku.
Dziękujemy Wam za te trzy lata pełne satysfakcjonującej pracy i radości!