Dzisiaj odbyły się już po raz czwarty Euroregionalne Dni Jakubowe w Gminie Przeworsk. Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku. Do organizacji przyłączył się także Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, z którym wspólnie wzięliśmy udział
w Akcji
#wykręcamywirsa.
Partnerami wydarzenia byli także: Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach, Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Przeworsk, Nadleśnictwo Kańczuga, Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej „Via Carpatia”, Przeworski Szczep Harcerski oraz Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Patronatem Honorowym IV Euroregionalne Dni Jakubowe objęli: Metropolita Przemyski JE. ks. abp. Adam Szal, Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Doroczna impreza, której celem jest promocja wiedzy na temat Camino de Santiago – Drogi św. Jakuba, jako szlaku pątniczego i pierwszego Europejskiego Szlaku Kulturowego, który biegnie przez nasz region w tym roku ze względu na panującą pandemię COVID-19 została ograniczona do części sportowej.

Wydarzenie rozpoczął 10-kilometrowy Bieg „po muszlę św. Jakuba”, którego start i meta tradycyjnie zlokalizowane zostały przy zabytkowym kościele pw. św. Marii Magdaleny
w Nowosielcach. Następnie trasa wiodła malowniczymi ścieżkami dawnego Traktu Królewskiego, Podkarpacką Drogą św. Jakuba przy której znajduje się drewniana kapliczka św. Jakuba Większego Apostoła oraz słup kilometrowy wskazujący drogę oraz liczbę kilometrów do Santiago de Compostela.

Po zakończonym Biegu odbyła się dekoracja zawodników. Pamiątkowe statuetki, dyplomy
i nagrody wręczył zawodnikom Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Sołtys wsi Nowosielce Marta Wojnar oraz Wiceprezes Bractwa św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku Jacek Hołub.

Kolejnym punktem programu był Jakubowy Rajd Rowerowy, którego 24 -kilometrowa trasa wiodła z Nowosielec do Kosiny, gdzie uczestnicy zwiedzili drewniany kościół filialny pw. św. Sebastiana, a następnie przez miejscowości: Markowa, Gać, Dębów do Nowosielec.

Po zakończonym rajdzie nastąpiła dekoracja jego uczestników, której dokonali: Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego Agnieszka Bukowa-Jedynak oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku Grzegorz Jedynak.

Następnie Dyrektor Przeworskiego Szpitala Grzegorz Jedynak wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Łukaszem Mrozem rozlosowali nagrody w ramach loteriady.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas. Podziękowania

kierujemy również do wszystkich zaangażowanych w to wydarzenie.