Z przyjemnością informujemy, iż Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku otrzymał dofinansowanie w wysokości 35 100,00 zł z Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria 1920” w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2 A.

Dofinansowanie zadania „Szlakiem pamiątek I wojny światowej i Błękitnej Armii” pozwoli na podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Przeworsk.

W ramach zadania zostaną zrealizowane działania o charakterze edukacyjnym – „żywe lekcje historii” w postaci rajdu „Szlakiem Twierdzy Przemyśl i Operacji Gorlickiej” oraz gry terenowej „Błękitna Armia”, a zwieńczeniem zadania będzie rekonstrukcja „Zaślubiny Polski z morzem i Bitwy Warszawskiej.