Z przyjemnością informujemy, że konkurs  „Szlakiem znaków wiary i pamięci – kapliczki, krzyże i figury świętych w Gminie Przeworsk” został rozstrzygnięty.

Konkurs miał na celu  upowszechnienie wiedzy na temat historii powstania kapliczek, krzyży i figur świętych w Gminie Przeworsk, promocję małej architektury związanej z kultem sakralnym, uwrażliwienie na piękno obiektów sakralnych, pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej, wzmocnienie przekazu międzypokoleniowego oraz promowanie kultury regionalnej.

Do Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęło 31 pięknych prac. Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Ignas Dyrektor Muzeum w Przeworsku, Sabina Południak Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk oraz Marta Orzechowska-Haftek Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach   dokonała oceny otrzymanych prac według następujących kryteriów: kreatywność, zaangażowanie, staranność, jakość wykonania, rzetelność i umiejętność opisu przekazów oraz styl literacki.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 27 sierpnia br. w Sali Narad Urzędu Gminy w Przeworsku.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.

 

Komisja postanowiła przyznać nagrody autorom prac:

– w kategorii uczniowie klas I-III szkoły podstawowej:

I miejsce: Krzysztof Adamczak, Dębów

II miejsce: Zofia Bundyra, Grzęska

III miejsce: Julia Mikuła, Urzejowice

– w kategorii uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej:

I miejsce: Aleksandra Balawender, Urzejowice

II miejsce: Wiktoria Kisiel, Urzejowice i Karolina Olejarka, Grzęska

III miejsce: Anna Dyrda, Nowosielce i Antoni Bundyra, Grzęska

– w kategorii uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej:

I miejsce: Katarzyna Maj, Urzejowice

II miejsce: Szymon Motta, Urzejowice

III miejsce: Urszula Polek, Grzęska

– w kategorii dorośli:

I miejsce: Danuta Stryczek, Grzęska

II miejsce: Danuta Skoczylas, Studzian i Joanna Czerwonka, Gwizdaj