Zapraszamy do udziału w Rajdzie „Szlakiem Twierdzy Przemyśl i Operacji Gorlickiej”.

Rajd będzie doskonałą okazją do poznania historii I wojny światowej i wydarzeń, które miały miejsce przed odzyskaniem Niepodległości przez Polskę.

Adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Przeworsk oraz harcerzy z Przeworskiego Szczepu ZHR.

Rajd „Szlakiem Twierdzy Przemyśl i Operacji Gorlickiej” realizowany jest w ramach zadania „Szlakiem pamiątek I wojny światowej i Błękitnej Armii”. Dofinansowano ze środków Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Szczegóły i zapisy:
Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku 16 648 73 97 wew. 201,

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Przeworsku.