Dzisiejsze patriotyczne uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Ujeznej, którą poprzedził poruszający montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez uczniów miejscowej szkoły. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Kazimierz Jarema. Po niej przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk udano się na cmentarz parafialny, by przy Grobie Nieznanych Żołnierzy, którzy polegli we wrześniu 1939 r. przywołać pamięć wszystkich, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że „Jeszcze Polska nie zginęła…”. Przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” nastąpiło podniesienie flagi państwowej RP na maszt.
W tym szczególnym miejscu, gdzie rokrocznie od dwudziestu jeden lat odbywa się uroczysty Apel Pamięci, Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podziękował mieszkańcom wsi Ujezna za pamięć o Bohaterach II wojny światowej.
Do uczestników tej podniosłej uroczystości listy skierowali: Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan oraz Senator RP Mieczysław Golba.
Po okolicznościowych przemówieniach został odczytany Apel Pamięci przez kapitana Artura Prymona z 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza
w Jarosławiu, a Wojskowa Asysta Honorowa pod dowództwem kapitan Grażyny Michael oddała salwę honorową. Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty przy mogile ofiar II wojny światowej.

Zwieńczeniem tego patriotycznego wydarzenia było uroczyste posadzenie dębu przy Szkole Podstawowej im. im. bł. ks. Jana Balickiego w Ujeznej. Dyrektor Szkoły Magdalena Sieniawska-Węgrzyn przybliżyła historię sadzonki, która jest potomkiem najstarszego w Polsce dębu –„Chrobry”. Następnie dokonano uroczystego posadzenia dębu na pamiątkę uczczenia 100-nej rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Doroczna uroczystość zgromadziła przedstawicieli duchowieństwa, parlamentarzystów, kombatantów, władze samorządowych na czele z Gospodarzem Gminy Danielem Krawcem, wojsko, społeczność szkolną, mieszkańców wsi Ujezna oraz mieszkańców naszej Gminy.