Rekonstrukcja historyczna „Zaślubiny Polski z morzem i Bitwy Warszawskiej”

W sobotę, 10 października na terenie parku w Urzejowicach rozegrała się inscenizacja „Zaślubiny Polski z morzem” oraz rekonstrukcja „Bitwy Warszawskiej”.
Rekonstrukcja historyczna była elementem Gminnych Obchodów 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 81. Rocznicy budowy pomnika Hallerczyka w Urzejowicach.

Oficjalnego otwarcia tego historycznego wydarzenia dokonał Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec. Następnie do wszystkich zgromadzonych słowa skierował Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Chrzan.

Rekonstrukcja rozpoczęła się inscenizacją „Zaślubin Polski z morzem”, która miała miejsce 20 lutego 1920 r. w Pucku. Następnie odbyła się inscenizacja  wydarzeń  z czasów  Wielkiej Bitwy Warszawskiej, którą  skrupulatnie przedstawił narrator, Jan Wilk.

Widowisko historyczne przygotował Samodzielny Oddział Hetmana Jana Karola Chodkiewicza Ziemi Jarosławskiej z Zarzecza oraz Grupa historyczna Fundacji Bastion z Zamościa. W rolę statystów wcieli się również mieszkańcy Urzejowic.

Podczas tej niecodziennej lekcji historii montaż słowno-muzyczny poświęcony osobie gen. Józefa Hallera przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Antoniego z Padwy
w Urzejowicach. Uroczystość uświetniła również Orkiestra Dęta Gminy Przeworsk.

Zwieńczeniem tego patriotycznego wydarzenia było uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Odrodzonej Polski, jedynego w Polsce pomnika żołnierza Hallerczyka.

Na zakończenie na  wszystkich czekała grochówka wojskowa oraz słodki poczęstunek przygotowany przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich

Rekonstrukcja historyczna „Zaślubiny Polski z morzem i Bitwy Warszawskiej” została zrealizowana w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku zadania „Szlakiem pamiątek I wojny światowej i Błękitnej Armii”. Zadanie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.