Mimo tego, że bieżący rok to trudny czas dla organizatorów wydarzeń kulturalnych, ogłoszony przez Wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawca, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku i Bibliotekę Publiczną Gminy Przeworsk Gminny Konkurs „Wiersze
i Rysunki pod Choinkę” wzbudził ogromne zainteresowanie.

Do udziału w wydarzeniu mogli zgłaszać się uczestnicy w pięciu kategoriach wiekowych dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie klas 1 – 3, uczniowie klas 4 – 8, młodzież ze szkół ponadpodstawowych, osoby dorosłe, których zadaniem było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej tradycyjne drzewko bożonarodzeniowe – choinkę bądź nagrania interpretacji wiersza o tematyce zimowej, bożonarodzeniowej lub noworocznej.

Na Konkurs recytatorski wpłynęło 26 nagrań w trzech kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie klas 1 – 3, uczniowie klas 4 – 8, a na Konkurs plastyczny blisko 160 prac wykonanych przez uczestników z wszystkich kategorii wiekowych.
Interpretacji wierszy oraz prace plastyczne oceniały dwie powołane przez Organizatorów Komisje Konkursowe.

Komisja do Konkursu recytatorskiego w składzie: Przewodnicząca – Katarzyna Rudnicka, Członek – Andrzej Ruchała, Członek – Jan Solarz przyznała następujące nagrody:

– W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym:
Miejsce I: Zofia Posiak – Urzejowice
Miejsce II: Michał Sikaczewski – Chałupki
Miejsce III: Aleksandra Kołcz – Mirocin.

– W kategorii dzieci z klasy 1- 3 szkoły podstawowej:
Miejsce I: Julia Kołcz – Mirocin
Miejsce II: Rozalia Mazur – Mirocin
Miejsce III: Michał Matuszek – Mirocin.

–  W kategorii dzieci z klas 4-8 szkoły podstawowej:
Miejsce I: Zuzanna Szczygieł – Grzęska
Miejsce II: Angelika Pieniążek – Grzęska
Miejsce III: Kornelia Ryznar – Grzęska.

Komisja do Konkursu plastycznego w składzie: Przewodnicząca – Sabina Południak, Członek – Marta Orzechowska-Haftek oraz Członek – Justyna Solarz przyznała nagrody:

–  W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym:
Miejsce I: Julia Markowska – Studzian
Miejsce II: Nikola Stęchła – Chałupki
Miejsce III: Błażej Janusz – Gorliczyna.

–  W kategorii dzieci z klasy 1- 3 szkoły podstawowej:
Miejsce I: dla Klaudia Czerniecka – Mirocin
Miejsce II: dla Kamil Janusz – Gorliczyna
Miejsce III: dla Wiktoria Stecko – Rozbórz
Wyróżnienie: Kacper Surmiak – Mirocin.

–  W kategorii dzieci z klas 4-8 szkoły podstawowej:
Miejsce I: Magdalena Polek – Grzęska
Miejsce II: Anna Stryczek – Grzęska
Miejsce III: Agata Zamorska – Grzęska
Wyróżnienie: Julia Mikuła – Urzejowice.

–  W kategorii „Młodzież ze szkół ponadpodstawowych”:
Miejsce I: Weronika Łączkowska – Rozbórz
Miejsce II: Jakub Kruk – Studzian.

–  W kategorii osoby dorosłe:
Miejsce I: Joanna Golenia – Grzęska
Miejsce II: Anna Bieniasz-Markowicz – Mirocin
Miejsce III: Jadwiga Łączkowska – Rozbórz.

Dodatkowo nagrody specjalne przyznali: Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec Pani Danucie Stryczek z Grzęski, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Sabina Południak Alicji Słoma, uczennicy SP w Ujeznej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w Konkursie!

Każdy kto dostarczył do organizatorów pracę plastyczną lub nagranie otrzyma upominek, a osoby wyróżnione przez Komisję nagrody. Odbiór nagród odbywał się będzie od 6 stycznia 2021 r. Dla osób mieszkających w miejscowościach gdzie swoją siedzibę mają biblioteki publiczne nagrody i upominki można odbierać w ich placówkach w godzinach otwarcia bibliotek, a dla pozostałych uczestników w Gminnym Ośrodku Kultury w Przeworsku ul. Bernardyńska 1a w godzinach pracy.