W przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych mieszkańcy Gminy na czele z Wójtem Gminy Przeworsk Danielem Krawcem oddali hołd Bohaterom, żołnierzom polskiego podziemia działającego w latach 1944-1963.

Gminne uroczystości rozpoczęła Msza św. intencji Żołnierzy Niezłomnych: Edwarda i Tadeusza Cieślów ze Studziana oraz ks. dziek. Antoniego i kpt. Stanisława Olejarków pochodzących z Grzęski, której przewodniczył ks. Kazimierz Jurczak proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Grzęsce.

Następnie zostały złożone wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą Braci Olejarków, która jest usytuowana na budynku Wiejskiego Domu Kultury w Grzęsce.

W tegorocznej symbolicznej uroczystości wzięli udział: dzieci kpt. Stanisława Olejarki Pani Barbara Olejarka-Słodka i Pana Janusz Olejarka, rodzina, przedstawiciele władz samorządowych, harcerze 1. Przeworskiej Drużyny Harcerzy „Borek” im. św. Franciszka
z Asyżu ZHR oraz delegacje organizacji społecznych.