Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat do udziału

w szkoleniach o tematyce:
– dziennikarstwo online,
– bezpieczeństwo w sieci.

Szkolenia odbędą się stacjonarnie w Wiejskim Domu Kultury w Grzęsce z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkich środków bezpieczeństwa.

W przypadku zaostrzeń sanitarnych zajęcia będą prowadzone w trybie online;
Warsztaty będą się odbywały raz w tygodniu;
Szkolenia rozpoczną się w marcu.

Szczegółowe informacje oraz zapisy w GOK w Przeworsku.
ZAPISY W TERMINIE DO 1 MARCA 2021 R.