Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku znalazł się w gronie beneficjentów programu EtnoPolska 2021.

Do programu, którego instytucją zarządzającą jest Narodowe Centrum Kultury wpłynęło, aż 1846 wniosków. Wśród nich nasz projekt „Na Stroje – zakup przeworskich strojów ludowych” , który znalazł się w pierwszej 10 dofinansowanych zadań.

Realizacja zadania pozwoli na doposażenie w nowe regionalne stroje Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” z Grzęski oraz „Studzienczanki” ze Studziana. Stroje zostaną odwzorowane na tradycyjnych strojach przeworskich. Zakupione stroje pozwolą na pełne wyposażenie Zespołów, dzięki czemu będą się one właściwie prezentowały podczas występów i wydarzeń kulturalnych.
Realizacja zadania przyczyni się do krzewienia kultury przeworskiej oraz promocji Gminy Przeworsk.

Gminny Ośrodek Kultury, uzyskał dofinansowanie
w kwocie: 52 000 zł.

.

Do programu, którego instytucją zarządzającą jest Narodowe Centrum Kultury wpłynęło, aż 1846 wniosków. Wśród nich nasz projekt „Na Stroje – zakup przeworskich strojów ludowych” , który znalazł się w pierwszej 10 dofinansowanych zadań.

Realizacja zadania pozwoli na doposażenie w nowe regionalne stroje Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” z Grzęski oraz „Studzienczanki” ze Studziana. Stroje zostaną odwzorowane na tradycyjnych strojach przeworskich. Zakupione stroje pozwolą na pełne wyposażenie Zespołów, dzięki czemu będą się one właściwie prezentowały podczas występów i wydarzeń kulturalnych.
Realizacja zadania przyczyni się do krzewienia kultury przeworskiej oraz promocji Gminy Przeworsk.

Gminny Ośrodek Kultury, uzyskał dofinansowanie
w kwocie: 52 000 zł.