Przed Świętami Wielkanocnymi w całej Polsce przygotowywane są pisanki czyli barwione i ozdabiane jajka. Na przestrzeni lat każdy z regionów Polski wytworzył charakterystyczny dla siebie typ pisanki – ze względu na kolorystykę, motywy, a także technikę. Najpopularniejszą do dziś jest tzw. batikowa, polegająca na nanoszeniu woskiem ornamentu, następnie zanurzaniu jaja w roztworze barwnika oraz wydrapywanki – pisanki, które najpierw się barwi, a potem wydrapuje na nich wzory nożykiem. W regionie przeworskim częściej spotykamy jajka ozdabiane tą druga metodą czyli wydrapywanki.
Ogłaszając Gminny Konkurs na „Tradycyjną Pisankę Wielkanocną” nie spodziewaliśmy się, że mieszkańcy naszej gminy dostarczą do nas prawdziwe dzieła sztuki.
Przed uczestnikami Konkursu postawiliśmy naprawdę trudne zadanie. Pisanki miały być zdobione metodą tradycyjną i wykonane na jajku lub wydmuszce jajka kurzego, gęsiego lub kaczego. Dodatkowo promowane było użycie naturalnych barwników.
Do organizatorów zostały dostarczone prace 24 osób w 4 kategoriach wiekowych: dzieci z klas 1 – 4 , dzieci z klas 5 – 8, młodzież ze szkół ponadpodstawowych, dorośli, a także pisanka 1 przedszkolaka.
Prace konkursowe oceniała Komisja w składzie:
Katarzyna Ignas – Przewodniczący Komisji,
Sabina Południak – Członek Komisji,
Marta Orzechowska-Haftek – Członek Komisji.
Ze względu na to, że do Konkursu zgłosiły się cale rodziny pielęgnujące tradycję ozdabiania jajek, Komisja postanowiła przyznać specjalne nagrody rodzinne dla rodzin:
▶️ Państwa Foremnych i Osmyk z Urzejowic,
▶️ Państwa Olejarków z Grzęski oraz
▶️ Państwa Stryczków i Golenia z Grzęski.
Ponadto Komisja postanowiła nagrodzić następujące osoby:
▶️ W kategorii „Dzieci z klas 1 – 4 szkoły podstawowej ”:
miejsce I Kornelia Ryznar,
miejsce II dla Julia Mikuły,
miejsce III dla Julita Kasek, Krzysztof Adamczak.
▶️ W kategorii „Dzieci z klas 5 – 8 szkoły podstawowej ”:
nagroda dla Emilii Pieczonki,
▶️ W kategorii „Młodzież ze szkół ponadpodstawowych”:
nagroda dla Barbary Markowskiej.
▶️ W kategorii „Osoby dorosłe”:
miejsce I Natalia Rzepa,
miejsce II Barbara Pieniążek
miejce III Mariusz Gołdasz
Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie otrzymają upominki.
O formie i terminie rozdania nagród i upominków uczestnicy zostaną poinformowani.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie, a osobom nagrodzonym serdecznie gratulujemy!