Zapraszamy serdecznie na ,,V Euroregionalne Dni Jakubowe’’, które odbędą się 18 lipca 2021r. w Nowosielcach.
Organizatorem imprezy jest Wójt Gminy Przeworsk oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku.
Celem wydarzenia jest promocja wiedzy na temat Camino de Santiago- Drogi św. Jakuba, jako szlaku pątniczego i pierwszego Europejskiego Szlaku Kulturowego, który biegnie przez nasz region.
Tegoroczne Dni Jakubowe planujemy rozpocząć Mszą św. w zabytkowym Kościeleśw. Marii Magdaleny w Nowosielcach. Po Mszy św. odbędzie się Koncert Organowy na zabytkowych organach które są pierwszymi tego typu na terenie wsi polskiej. Wystąpi Marusz Ryś- organy oraz Małgorzata Lasota- sopranistka.
Tuż po Koncercie organowym nastąpi złożenie kwiatów pod Kopcem Wójta Michała Pyrza w 397. rocznicę Obrony Nowosielec przed Tatarami.
Głównym punktem Dni Jakubowych będzie rekonstrukcja historyczna Victoria Nowosielecka.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie także Pielgrzymka Podkarpacką Drogą św. Jakuba Via Regia oraz Promocja Publikacji ,,Pamięć przeszłości: doświadczenie najazdów tatarskich w pamięci zbiorowej mieszkańców Gminy Przeworsk’’ – dr Andrzej Gliwa, a także Występ Zespołu ,,Skowronki’’ z Nowosielec.
Imprezę uwieńczy koncert Arki Noego.