Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku otrzymał kolejną dotację. Tym razem w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie w kwocie 21 200,00 zł pozwoli na realizację zadania „Cztery pory roku – tradycja, obrzędy i obyczaje wpisane w kulturę regionu przeworskiego”, w ramach którego przeprowadzone zostaną działania mające na celu wspieranie, ożywienie i ochronę od zapomnienia dziedzictwa kulturowego Gminy Przeworsk.

 

Projekt umożliwi realizację: 

warsztatów wokalno-muzycznych, 

warsztatów twórczości artystycznej oraz 

warsztatów tańca ludowego. Zakupione zostaną również regionalne stroje przeworskie.