„Kiecki w malowanej skrzyni – dawna wiejska moda” to tytuł zajęć w jakich w dniu wczorajszym uczestniczyli członkowie Zespołów Śpiewaczych z Gminy Przeworsk: Grzęszczanie z Grzęski oraz „Studzienczanki ze Studziana”.

Podczas wyjazdowej lekcji regionalnej uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak wytwarzano płótno oraz jak wyglądała dawna wiejska moda, zwyczaje i obrzędy.

Pani Justyna Niepokój-Gil etnograf Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przedstawiła także kanony mody panujące na XIX-i XX-wiecznej wsi oraz pokazała różnice w strojach ludowych Lasowiaków i Rzeszowiaków.

Zwiedzaniu towarzyszyły również opowieści o życiu mieszkańców dawnej wsi, pracy, odpoczynku i świętowaniu. Uczestnicy mieli możliwość przymierzenia strojów dawnego gospodarza lub gospodyni.

Wyjazdowa lekcja regionalna odbyła się w ramach zadania publicznego „Na Stroje – zakup przeworskich strojów ludowych”, które realizuje Gminny Ośrodek Kultury w partnerstwie z Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

 

ó