Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku zakończył realizację zadania „Na Stroje – zakup przeworskich strojów ludowych”, którego głównym celem było wspieranie działań związanych z materialnym oraz niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego, poprzez kultywowanie przeworskich tradycji ludowych.
Projekt w swoich założeniach miał również przekazanie dzieciom i młodzieży elementów dziedzictwa kulturowego przez starsze pokolenie, zachowanie rodzimej spuścizny regionalnej, a także stworzenie warunków do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.
regionu przeworskiego. Nowe stroje zostały wykonane z zachowaniem charakterystycznych dla naszego regionu wzorów.
Realizacja zadania umożliwiła zakup nowych strojów dla dzieci i młodzieży z Zespołu Śpiewaczego „Grzęszczanie” z Grzęski oraz „Studzienczanki” ze Studziana.
Zgodnie z założeniami projektu prace rozpoczęto od tzw. Kwerendy. Po konsultacjach etnograficznych z Panią Katarzyną Ignas w Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy przygotowano projekt strojów ludowych regionu przeworskiego. Nowe stroje zostały wykonane z zachowaniem charakterystycznych dla naszego regionu wzorów.
Zakupiono 30 kompletów regionalnych strojów przeworskich. A w tym gorsety, bluzki,spódnice, fartuchy, korale oraz buty.
Stroje zostały wiernie odwzorowane na tradycyjnych strojach ludowych regionu znajdujących się w zbiorach przeworskiego Muzeum. Gorsety uszyto wzorując się na oryginalnych noszonych kiedyś w Grzęsce i Studzianie, przechowywanych pieczołowicie jako pamiątki rodzinne przez Panią Ewę Głąb ze Studziana oraz Justynę Solarz z Grzęski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Dzięki temu udało się odtworzyć strój ludowy, jaki noszono w naszym regionie.
W ramach zadania odbyła się również lekcja regionalna w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, w trakcie której uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak wytwarzano płótno oraz jak wyglądała dawna wiejska moda, zwyczaje i obrzędy.Lekcja w sposób ciekawy i przystępny wprowadziła dzieci w świat regionalnego wzornictwa. Uczestnicy zapoznali się z dawnym strojem ludowym, charakterystycznymi materiałami i haftem. Dodatkową niespodzianką dla dzieci była sesja fotograficzna w ludowych strojach w scenerii Parku Etnograficznego.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska2021.
Kwota otrzymanego dofinansowania zadania to 52 000 zł.
Bardzo cieszymy się, że udało nam się pozyskać dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury.Zakupione stroje przyczynią się do krzewienia kultury przeworskiej oraz promocji naszej Gminy – podkreśla Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec.Nowe stroje sprawiły, że Zespoły będą bardziej rozpoznawalne, a ich członkowie bardziej będą się z nimi utożsamiać. Nasze Zespoły występują ze swoim ludowym repertuarem uświetniając wiele wydarzeń kulturalnych na terenie gminy, powiatu czy województwa. Zakupione stroje zostaną zaprezentowane już niebawem podczas II Przeglądu Folklorystycznego „Cecyliada”.