Pielęgnowanie bogatych, regionalnych tradycji oraz propagowanie wśród młodego pokolenia wartości kultury ludowej jest szczególnie ważne Gminy Przeworsk. Czego przykładem jest realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku zadania „Cztery pory roku – tradycja, obrzędy i obyczaje wpisane w kulturę regionu przeworskiego”.
Głównym celem było wspieranie działań związanych z materialnym oraz niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego, poprzez kultywowanie przeworskich tradycji ludowych.
Projekt w swoich założeniach miał również rozbudzenie zainteresowania rodzimą tradycją wśród dzieci i młodzieży oraz poznawanie przez uczestników zadania własnej kultury poprzez sztukę.
Wspaniałym zakończeniem projektu był II Przegląd Folklorystyczny „Cecyliada”, który odbył się dzisiaj w Wiejskim Domu Kultury w Grzęsce. Przegląd zainaugurował Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec.
Tradycje i obrzędy charakterystyczne dla regionu przeworskiego zostały przedstawione w układzie odpowiadającym porom roku. W trakcie widowiska pt. „Cztery pory roku w obrzędowości i tradycji wiejskiej” przypomniane zostały najpiękniejsze zwyczaje związane z cyklami przyrody, które zachowały się w pamięci najstarszych mieszkańców Gminy Przeworsk. Następnie piękne melodie, śpiewy i taniec wprowadziły publiczność w klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Pierwsza część Przeglądu rozpoczęła się prezentacją przeworskiego stroju ludowego, tańca oraz śpiewu. Jako pierwszy wystąpił Zespół Śpiewaczy „Studzienczanki” ze Studziana, który ożywił piękny zwyczaj śpiewania Litanii loretańskiej oraz pieśni maryjnych. Poruszający serce śpiew spowodował zadumę nad szczególnym kultem Maryjnym w naszym kraju. Przypomniał także o pięknie kwiecistych łąk i wyjątkowości miesiąca maja. Był to także ukłon dla otaczających nas przydrożnych kapliczek, figur i krzyży będących nieodłącznym elementem krajobrazu polskiej wsi od setek lat. Zaprezentowane niesamowite umiejętności wokalne sprawiły, że występ miał wyjątkowy charakter i wydźwięk.
Następnie scena zamieniła się w pełne letniego słońca pole. Tym razem przedstawiciele Zespołu Śpiewaczego „Grzęszczanie” z Grzęski zainscenizowali nieistniejący już zwyczaj sianokosów.
Aktorzy odgrywali swoje role niezwykle przekonywująco, mówiąc regionalną gwarą
i odtwarzając poszczególne etapy pracy podczas sianokosów. Występ zawierał elementy humorystyczne, ale też doskonale pokazywał jak trudna była praca w polu bez użycia znanych nam obecnie maszyn.
Następnie Zespół Tańca Ludowego w Urzejowicach pod opieką instruktor Bożeny Siwieckiej zaprezentował regionalne tańce ludowe. Niesamowita choreografia i piękne stroje wzbudziły podziw i zachwyt widowni.
Kolejnym aktem widowiska był występ przepełniony patriotyzmem. W osobliwy, jesienny czas zadumy i pamięci o Bohaterach naszej Ojczyzny wprowadził zgromadzonych Zespół Śpiewaczy „Cantus” z Gorliczyny. Wyśpiewane patriotyczne pieśni były hołdem dla poległych, ale także nawiązywały to tradycji przodków. W ten sposób, w muzycznej formie wybrzmiały wzniosłe, ale także dramatyczne momenty historii naszego kraju. Piękne wykonania pieśni, które były śpiewane przez Polaków w chwilach narodowych triumfów i porażek wywołały niezapomniane emocje. Pojawiły się przekazywane z pokolenia na pokolenie śpiewacze tradycje, a także oryginalne interpretacje z utworów.
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia zajmują bardzo ważne miejsce w polskiej tradycji. Zespół Śpiewaczy „Ujeźniacy” z Ujeznej zaprezentował widowisko kolędnicze nazywane „Rajem” lub „Kolędą z Herodem” obrazuje historię biblijnej rzezi niewiniątek i króla Heroda. Wszyscy aktorzy znakomicie odegrali swoje role, zgodnie ze zwyczajem, który niestety odchodzi w zapomnienie.
Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe oraz piękny śpiew kolęd wprowadził publiczność w nastój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Po przerwie, drugą część Przeglądu rozpoczął występ Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk z siedzibą w Świętoniowej na czele z kapelmistrzem Tomaszem Piątkiem. Muzycy wykonali piękne polskie kolędy we wspaniałym instrumentalnym wydaniu. Następnie zaprezentował się Chór „Veritas” z Nowosielec, który również pod batutą Tomasza Piątka wyśpiewał magiczny świąteczny repertuar. Niesamowitych wrażeń muzycznych dostarczył publiczności także Zespół Wokalno-Muzyczny „Bella Voce” prowadzony przez Tadeusza Kałamarza. Przegląd zakończył się widowiskowym występem Zespołu Mażoretek z Grzęski pod opieką Dagmary Wytrykus.
Przedstawiony na scenie lokalny folklor był niepowtarzalną lekcją regionalną. Wszystkie zespoły zaprezentowały podczas swoich występów niesamowity talent, zaangażowanie
i umiejętności, a jednocześnie wielkie przywiązanie do tradycji.
Przegląd był wyjątkową okazją do promowania utalentowanych artystów ludowych oraz kultywowania obyczajów panujących wśród lokalnej społeczności. Wszyscy wykonawcy oraz osoby uczestniczące w projekcie odebrały specjalne podziękowania i dyplomy z rąk Marszałek Województwa Podkarpackiego Anny Huk, Wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawca, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk Marty Orzechowskiej-Haftek oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Justyny Solarz. Natomiast Chór „Veritas” z Nowosielec został nagrodzony wyjątkową statuetką – za spektakularne sukcesy, które odniósł w tym roku zarówno na scenie regionalnej jak i międzynarodowej.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.