Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. W dawnej kulturze ludowej miały one bogatą symbolikę, o czym przekonali się dzisiaj członkowie Zespołów Śpiewaczych: „Grzęszczanie” z Grzęski oraz „Studzienczanki” ze Studziana.
Podczas lekcji regionalnej w Muzeum w Przeworsku uczestnicy poznali dawne zwyczaje bożonarodzeniowe.
Etnograf przeworskiego Muzeum, Pani Katarzyna Ignas wprowadziła dzieci, młodzież, dorosłych oraz seniorów w magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Przedstawiła obyczaje kolędnicze panujące w regionie przeworskim, szczególnie wśród społeczności wiejskich oraz opowiedziała o świątecznych zwyczajach i tradycjach.
W ten sposób uczestnicy dowiedzieli się jakie stroje nosili kolędnicy, a także poznali dawny repertuar kolęd świeckich i kościelnych.
Zwieńczeniem lekcji była opowieść o drzewku wigilijnym i historii regionalnego zdobnictwa bożonarodzeniowego. Tradycje wykonywania ozdób i dekoracji z okazji Bożego Narodzenia są w regionie przeworskim bardzo bogate. Znane były „pająki” – ozdoby wieszane pod sufitem, a także „drzewko”- niewielkie drzewka świerka lub jodły, przystrajane ozdobami z papieru i słomy, również wieszane pod sufitem, aż po choinki – stawiane w większych pomieszczeniach, ubierane w ozdoby wykonywane z papieru kolorowego, bibuły czy słomy.
Podczas lekcji regionalnej dzieci, młodzież oraz seniorzy uczestniczący w warsztatach zapoznali się z regionalną sztuką i regionalnym strojem ludowym. Ponadto podczas wizyty w przeworskim Muzeum etnograf przedstawiła również historię tańców ludowych i regionalnych strojów strojów przeworskich.
Lekcja regionalna odbyła się w ramach zadania „Cztery pory roku– tradycja, obrzędy i obyczaje wpisane w kulturę regionu przeworskiego”, które realizuje Gminny Ośrodek Kultury w partnerstwie z Biblioteką Publiczną Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.