Pieśni patriotyczne w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Cantus” z Gorliczyny zaprezentowane podczas widowiska pt. „Cztery pory roku w obrzędowości i tradycji wiejskiej” w ramach zadania „Cztery pory roku – tradycja, obrzędy i obyczaje wpisane w kulturę regionu przeworskiego” . Zadanie dofinansowano dzięki środkom Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzącym z Funduszu Promocji Kultury.