Widowisko kolędnicze „Raj” w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Ujeźniacy” z Ujeznej zrealizowane w ramach zadania realizowany jest w ramach zadaniach „Cztery pory roku – tradycja, obrzędy i obyczaje wpisane w kulturę regionu przeworskiego”. Zadanie dofinansowano dzięki środkom Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzącym z Funduszu Promocji Kultury.

https://youtu.be/nomNZyRq4PU