(…) Pytam, dlaczego Was wyklęto?
Dlaczego za wrogów wzięto?
Prawda z kłamstwem wygrała
Choć wiele lat na to czekała (…)
Bolesław Mencel
Wczoraj w Bazylice Ducha Św. w Przeworsku rozpoczęły się Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, które mają na celu upamiętniać bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia oraz są wyrazem hołdu dla Żołnierzy Niezłomnych w sposób szczególny związanych z naszym regionem: braci Tadeusza i Edwarda Cieślów pochodzących ze Studziana oraz ks. Antoniego i Stanisława Olejarków z Grzęski.
W intencji Żołnierzy podziemia antykomunistycznego została odprawiona Msza Św. Eucharystii przewodniczył Dziekan Dekanatu Przeworsk, ks. prałatat Tadeusz Gramatyka który nawiązując do trudnej obecnie sytuacji podkreślił czym są dla nas wartości takie jak: Bóg, Honor i Ojczyzna.
Wstępem do tego podniosłego wydarzenia był program patriotyczny przygotowany przez Zespołu Wokalno – Instrumentalnego „Bella Voce” ze Studziana pod opieką Tadeusza Kałamarza.
Dalsza część uroczystości rozpoczęła się od wciągnięcia na maszt flagi państwowej oraz odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk z siedzibą w Świętoniowej pod batutą Tomasza Piątka.
Następnie swoje słowa do uczestników skierował Wójt Gminy Daniel Krawiec, który zaznaczył jak ważne jest to dla nas święto oraz jak dzisiaj trzeba budować postawy patriotyczne. Wyraził przy tym wdzięczność za wzorzec miłości do Ojczyzny. Głos zabrała również Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska Jedynak oraz Wicestarosta Przeworski Jacek Kierepka.
W imieniu rodziny Braci Cieślów podziękowanie za pamięć i organizację wydarzenia złożył Jan Tabak.
Następnie Apel Poległych z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odczytał porucznik Maciej Kołodziej, po czym Wojskowa Asysta Honorowa, pod dowództwem porucznika Przemysława Szulca oddała salwę honorową. Dopełnieniem uroczystości było złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Niezłomnych: Tadeusza i Edwarda Cieślów oraz ks. Antoniego i Stanisława Olejarków.
Wyjątkowa okazja do złożenia hołdu Bohaterom odbyła się z udziałem 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza
w Jarosławiu, 1 Przeworskiej Drużyny Harcerzy Borek im. Św. Franciszka z Asyżu, 2 Przeworskiej Drużyny Harcerzy „Gniazdo” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, młodzieży Klas Mundurowych ZSZ Przeworsk, pocztów sztandarowych, rodziny Niezłomnych Bohaterów ze Studziana i Grzęski oraz zaproszonych gości.
Drugą część Gminnych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” stanowi VIII edycja Biegu Tropem Wilczym w dniu 6 marca 2022r., na który serdecznie zapraszamy.