Zapraszamy do udziału w Międzygminnym Konkursie w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II „Miejcie odwagę żyć dla miłości…” pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Zarzecze Tomasza Burego oraz Wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawca.
 
Ideą Konkursu organizowanego przez Centrum Kultury w Zarzeczu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku jest uczczenie 102 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, popularyzacja poezji, pieśni i piosenek religijnych wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie wrażliwości i talentów wśród dzieci i młodzieży.
 
Oddajmy razem hołd naszemu Wielkiemu Rodakowi, odkrywajmy wciąż na nowo spuściznę duchową Św. Jana Pawła II.