Świąteczne smaki, zapachy i wielkanocna atmosfera
Po raz kolejny, tym razem w Ujeznej, spotkaliśmy się na corocznej uroczystości Gminnego Święta Tradycji Wielkanocnych, które w naszej Gminie na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych.
Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym obrzędy religijne splatają się z tradycją ludową. Przez wieki powstało wiele obrzędów i zwyczajów, związanych z tymi Świętami,
z których wiele przetrwało do dnia dzisiejszego. Dzięki owocnej współpracy z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich mieliśmy możliwość zaprezentować te tradycje.
Na uroczyste spotkanie przybyli przedstawiciele: duchowieństwa, ministerstwa, władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie.
Był czas na przemowy i życzenia. Do wszystkich uczestników słowa skierowali: Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Anna Huk Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Daniel Krawiec Wójt Gminy Przeworsk.
Zarówno Gospodarz Gminy Daniel Krawiec, jak i goście w swoich wystąpieniach nawiązywali do tego jak ważne jest kultywowanie naszych polskich tradycji. Ponadto złożyli wszystkim zgromadzonym świąteczne życzenia.
Po uroczystym otwarciu swój program artystyczny zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jana Balickiego w Ujeznej. Młodzież wykonała widowisko nawiązujące do dawnej tradycji i zwyczajów wielkanocnych„Jak to niegdyś w Ujeznej bywało” .
Po wspólnej modlitwie, którą poprowadził ksiądz proboszcz Kazimierz Jarema oraz błogosławieństwie pokarmów nadszedł czas na degustację pysznych potraw wielkanocnych.
Podczas spotkania Wójt Gminy Daniel Krawiec wraz z Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzatą Jarosińską- Jedynak oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Justyną Solarz podsumowali tegoroczny Przegląd Palm Wielkanocnych wręczając uczestnikom nagrody oraz dyplomy.
Ten wspólnie spędzony czas, radosne chwile i wyjątkowy, podniosły nastrój, który sprzyjał do rozmów i cieszenia się sobą, pozostanie na długo w naszej pamięci. Spotkanie w miłym gronie przypomniało i utrwaliło polską tradycję obyczajowość.