3 Maja to ważne święto narodowe dla wszystkich Polek i Polaków.
W tym dniu biało-czerwone flagi powiewające na ulicach wiosek i miasteczek przypominają nam o naszej bogatej historii, o pięknej tradycji, a także o ludziach, którzy współtworzyli oblicze dzisiejszej Ojczyzny.

231 lat temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą regulującą ustrój prawny państwa.
Wprowadzała prawo powszechnej niepodległości (dla szlachty i mieszczaństwa) oraz trójpodział władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą.

Jej autorami byli: Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Adam Stanisław Krasiński.

Konstytucja trzeciomajowa była symbolem narodowych dążeń i przez okres 123 lat zaborów przypominała o obowiązkach wobec Ojczyzny.

Dziś, w 231. rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja, oddajmy hołd jej twórcom, którzy podjęli patriotyczne wyzwanie zmierzające do zachowania niezależności Rzeczypospolitej Polskiej.