Bogurodzica, Miłosierni, W cieniu Twoich rąk – to tylko kilka utworów, jakie można było usłyszeć podczas wczorajszego Koncertu uwielbienia „Szukałem was a teraz wy przyszliście do mnie”.
Najpiękniejsze strofy w hołdzie Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II wybrzmiały na placu przy kościele parafialnym pw. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu. Ten niezwykły koncert poprzedziła uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ksiądz dr Jan Gołąb. W wygłoszonym Słowie Bożym proboszcz parafii odwołał się do najważniejszych idei głoszonych przez papieża. Przytaczane słowa mówiły o życiu i miłości do drugiego człowieka. Nawoływały do wartości, jakiej nie sposób przecenić.
Część oficjalną zainaugurował Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, który w swoim przemówieniu podkreślił wyjątkowość oraz cel tego doniosłego koncertu. Głos zabrali również zaproszeni goście: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej – Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wojewoda Podkarpacki – Jolanta Sawicka oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego – Anna Huk. Do uczestników Koncertu okolicznościowy list skierował Starosta Przeworski – Bogusław Urban.
Część artystyczną otworzył wytęp Zespołu wokalno – instrumentalnego „Bella Voce” ze Studziana pod kierownictwem Tadeusza Kałamarza w utworach: „Bądź królową moich czystych myśli”, „Powierz się Matce”, „Matko o twarzy jak…”, „Bogurodzica”.
Następnie na scenie swoje utwory pt. „Śpiewać chcę chwalić imię twe”, „Nasz Bóg”, Błogosław duszo moja Pana” zaprezentował Zespół „Szafirowe Nutki” z Rozborza
i Mirocina, którego opiekunem muzycznym jest Anna Bieniasz – Markowicz.
W koncercie pieśni dedykowanych Świętemu Janowi Pawłowi II wystąpił również Chór „Veritas” z Nowosielec pod dyrygenturą Tomasza Piątka w utworach „Jesus Christ” oraz „Leć muzyczko.”
Przed zgromadzoną publicznością swoje wiersze i piosenki zaprezentowali również laureaci I Międzygminnego Konkursu „Miejcie odwagę żyć dla Miłości…”, który odbył się 12 maja 2022r. w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu.
 Gościem specjalnym uroczystości był Zespół wokalny „Singing Souls” z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie oraz instrumentaliści pod kierownictwem muzycznym Wojciecha
Jakubca. Zespół wykonał m.in. „Tyś jak skała Tyś jak słońce”, „Duchu Święty”, „W cieniu Twoich rąk”. Kunszt artystów doceniony został przez publiczność, która każdy występ nagradzała gromkimi brawami.
Na zakończenie została odśpiewana ulubiona pieśń naszego ukochanego Ojca Świętego – „Barka”, przy której nie sposób się nie wzruszyć.
Ten blisko czterogodzinny koncert to nie tylko wydarzenie artystyczne, to przede wszystkim podziękowanie za drogowskazy jak żyć, jak traktować drugiego człowieka oraz kontynuacja nauki, którą pozostawił nam po sobie nasz Święty Rodak. I mimo, że wiatr już zamknął księgę Jego życia, dzięki takim wydarzeniom pamięć o Polaku wszechczasów, o największym autorytecie i niedoścignionym wzorze wciąż trwa.
Podsumowując ten niezwykle wzruszający Koncert wyrazy uznania złożyli artystom: Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu ks. dr Jan Gołąb, Dyrektor Centrum Kultury w Zarzeczu Barbara Szczygieł oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Justyna Solarz.
Organizatorami Koncertu byli: Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu, Gmina Przeworsk, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku. Koncert został zorganizowany w partnerstwie z Gminą Zarzecze i Centrum Kultury w Zarzeczu.
Serdecznie dziękujemy wykonawcom za ogromna dawkę wzruszających emocji oraz wszystkim gościom za przybycie.