Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 30 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przeworsku Chór „Veritas” z Nowosielec za całokształt działalności został uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego „Znak Kultury”.
Jest to nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia oraz działalność artystyczną o szczególnym, prestiżowym znaczeniu dla kultury województwa podkarpackiego. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów przedstawicielom chóru złożył Wójt Gminy Przeworsk Pan Daniel Krawiec, który również uczestniczył w tym wyjątkowym wydarzeniu.