Za nami tegoroczne Święto Plonów w Grzęsce.
Dożynki jako uroczystość o wieloletniej tradycji są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. To czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. Są również okazją do zaprezentowania dorobku rolniczego społeczeństwa z naszego regionu, jego różnorodności i bogatego dziedzictwa kulturowego.
Tradycyjnie, zapowiedzią dożynek był przejazd barwnego korowodu z rozśpiewanymi wieńczarzami przez wioskę.
Następnie w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce została odprawiona uroczysta msza święta dziękczynna za tegoroczne plony. W dalszej kolejności uczestnicy dożynek na czele z grupą Mażoretek oraz przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej przeszli na stadion sportowy, gdzie odbyła się plenerowa część dożynkowa.
Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec przyjmując z rąk Starostów dożynkowych – Bernadetty Hali oraz Krystiana Kwolka – chleb, owoc ziemi i pracy ludzkich rąk.
Podczas dożynek zaprezentowanych zostało aż 16 wieńców, przy czym 15 zgłoszonych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy oraz 1 zgłoszony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mirocinie.
Swoimi występami uświetnili uroczystość: Zespół „Mażoretki” z Grzęski, Zespół Tańca Ludowego z Urzejowic, Zespoły Śpiewacze: „Grzęszczanie” z Grzęski, „Studzienczanki” ze Studziana, „Cantus” z Gorliczyny oraz „Ujeźniacy” z Ujeznej.
Gościnnie wystąpił Samodzielny Oddział Chorągwi Hetmana Jana Karola Chodkiewicza z Zarzecza prezentując scenę pt. „Zaciąg do wojska”.
Tegoroczne dożynki miały dodatkowy wymiar. W czasie trwania wydarzenia odbył się I Etap konkursu kulinarnego pn. „Bitwa regionów”. Celem konkursu jest promocja regionalnych potraw, promowanie i informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji i systemie jakości, a także wspieranie aktywności kół gospodyń wiejskich. Konkurs ten współorganizowany jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Miejsce I oraz nagrodę główną w wysokości 1000zł zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich – Gorliczyna II awansując jednocześnie do II etapu, którym jest Półfinał. Miejscem II nagrodzono Koło Gospodyń Wiejskich w Hadlach Szklarskich, miejsce III – zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Nowosielcach.
Następnie odbył się, tradycyjnie już w naszej Gminie, finał Przeglądu Potraw Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich o „Złoty Garniec”, w trakcie którego Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec wręczył Przewodniczącym Kół bon w wysokości po 500zł. W tym roku „Złoty Garniec” otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Świętoniowej, które tym samym będzie Gospodarzem przyszłorocznych dożynek gminnych.
Bardzo wiele radości i uśmiechu wywołały konkurencje dożynkowe przygotowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku.
W trakcie Święta Plonów trwała również akcja charytatywna na rzecz małej Poli Matuszek walczącej z SMA.
Z pewnością długo będziemy pamiętać gwiazdę wieczoru – Liber & InoRos, który przekazując ze sceny niesamowitą energię porwał do dobrej zabawy licznie zgromadzoną publiczność. Ostatnim punktem programu była zabawa taneczna z Zespołem Silence.
Swoją obecnością podczas dożynek zaszczycili nas, m.in. poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz społeczność wsi Grzęska.
W organizację i uświetnienie Dożynek zaangażowali się:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach, Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk, Centrum Integracji Społecznej Gminy Przeworsk,  Ochotnicza Straż Pożarna w Grzęsce, Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Grzęska, Koło Gospodyń Wiejskich w Grzęsce. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.