Podczas XV Powiatowego Święta Chleba, które odbyło się 7 sierpnia w przeworskim parku, naszą Gminę reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z: Gorliczyny, Grzęski, Gwizdaja, Mirocina, Nowosielec, Rozborza, Studziana, Ujeznej oraz Urzejowic, które przygotowały wspaniałe wypieki.
W uroczystości uczestniczył również Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec.
Gościnnie na scenie wystąpiły nasze Zespoły Śpiewacze: „Studzienczanki” ze Studziana oraz „Cantus” z Gorliczyny.
Powiatowe Święto Chleba uświetnił także oddział Kosynierów z Ujeznej.