Już po raz 23. na cmentarzu w Ujeznej przy mogile ofiar II wojny światowej odbył się 11 września uroczysty Apel Poległych.
„Żołnierz polski walczył za wolność wielu narodów, ale umierał dla Polski” pod takim hasłem młodzież Szkoły Podstawowej w Ujeznej zaprezentowała montaż słowno – muzyczny. Następnie wszyscy zgromadzeni w Kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Ujeznej modlili się w intencji Ojczyzny podczas Mszy Świętej, koncelebrowanej przez ks. Radosława Maziarza, ks. Kazimierza Jaremę oraz ks. prałata Stanisława Stęchłego.
Podczas przemarszu na cmentarz, Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec wraz z Poseł na Sejm RP Teresą Pamułą i Sołtys Wsi Ujezna Barbarą Szczygieł złożyli kwiaty przy kaplicy Bożogrobców.
Uroczystości na cmentarzu w Ujeznej przy Grobie Nieznanych Żołnierzy rozpoczęły się od odśpiewania Hymnu Państwowego i wciągnięcia Flagi Polski na maszt. W tym wyjątkowym dniu okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec i Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła. Następnie został odczytany Apel Poległych przez por. Tomasza Kiszkę z 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej im. gen. dywizjonu Józefa Ludwika Zająca w Jarosławiu, a Wojskowa Kompania Honorowa pod dowództwem ppor. Łukasza Ceglarza oddała salwę honorową. Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty przy mogile ofiar II wojny światowej.
Uroczystość uświetnili w sposób szczególny poczty sztandarowe: 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej im. gen. dywizjonu Józefa Ludwika Zająca w Jarosławiu, Wsi Ujezna, Szkoły Podstawowej w Ujeznej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeznej oraz Orkiestra Dęta Gminy Przeworsk z siedzibą w Świętoniowej z kapelmistrzem Tomaszem Piątkiem.