Dwa splecione cierniem krzyże, pod nimi kamień z napisem „Człowiek –człowiekowi” – ten wymowny napis widnieje na obelisku w lesie Dębrzyna na pograniczu Świętoniowej i Grzęski. Napis, który mówi wszystko, bo to człowiek człowiekowi zgotował taki los. Po zakończeniu II wojny światowej w Dębrzynie zamordowano dziesiątki osób powracających do swoich domów. Dla wielu mieszkańców te tragiczne wydarzenia są niezwykle ważne i ciągle poruszające.
Co roku, w pierwszą niedzielę września odprawiana jest w tym miejscu Msza Św. w intencji pomordowanych w latach 1945-1946 oraz ich oprawców.
Tegoroczną Eucharystię koncelebrowali: Oficjał Sądu Metropolitalnego w Przemyślu ks. prał. dr Józef Bar, Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świętoniowej ks. Leszek Dopart oraz ks. Michał Stachyrak. Mszę św. uświetniła Orkiestra Dęta Gminy Przeworsk oraz schola parafialna ze Świętoniowej.
Na zakończenie uroczystości przy obelisku upamiętniającym tragiczne wydarzenia Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec wraz Członkiem Zarządu Powiatu Przeworskiego Wiesławem Bukowskim, Radnymi Rady Gminy Przeworsk Genowefą Bucią i Leszkiem Laskiem oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Sabiną Południak i p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyną Weselak złożyli kwiaty i zapalili znicze.