Miło nam poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku będzie realizował zadanie „Muzyka w drewnie zaklęta”.

Operacja realizowana będzie w obszarze poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wartość projektu wynosi 51 000 zł, natomiast dofinansowanie 32 451,00 zł.