Organizatorzy – Wójt Gminy Przeworsk, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach, Szkoła Podstawowa w Nowosielcach, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowosieleckiej zapraszają do udziału w VII Przeglądzie Chórów, Zespołów Wokalnych oraz Solistów „Pieśni Patriotyczne” w 104. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Regulamin Przeglądu

Załącznik nr 1 do Regulaminu – karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 do Regulaminu – zgoda