Żołnierze Wyklęci przez dziesięciolecia spychani na margines naszej narodowej historii, po wielu latach doczekali się dnia poświęconego ich pamięci. Ich walka jest znakiem, symbolem niezłomności Polaków.
Gmina Przeworsk już po raz kolejny wspomina Żołnierzy Wyklętych, szczególnie tych, pochodzących z Grzęski: księdza dziekana Antoniego Olejarkę pseud. „Olejarz” i kapitana Stanisława Olejarkę pseud. „Oko” oraz pochodzących ze Studziana: Tadeusza Cieślę pseud. „Zbik” i Edwarda Cieślę pseud. „Zabawa”.
Pierwsza część Gminnych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęłą się montażem słowno-muzycznym w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Grzęsce w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce. Następnie ks. proboszcz Kazimierz Jurczak odprawił Mszę Świętą w intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego, którą uświetniły poczty sztandarowe: Wojska Polskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzęsce oraz Szkoły Podstawowej w Grzęsce.
Dalsza cześć uroczystości odbyła się przed Wiejskim Domem Kultury, którą rozpoczęto od wciągnięcia flagi na maszt oraz odegrania Hymnu Państwowego przez Orkiestrę Dętą Gminy Przeworsk. Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec podczas swojego wystąpienia podkreślił jak ważne jest upamiętnianie Żołnierzy Wyklętych, których postawa była pełna heroizmu. Zaznaczył również, że historia zatacza koło, odnosząc się tym do tragicznych wydarzeń, które rozgrywają się za naszą wschodnią granicą. W imieniu rodziny głos zabrał syn kpt. Stanisława Olejarki Janusz Olejarka, który przybliżył życiorysy Żołnierzy Niezłomnych. Następnie ppor. Maciej Kołodziej odczytał okolicznościowy Apel Poległych, po którym została oddana salwa honorowa przez żołnierzy 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu.
Na zakończenie uroczystości pod tablicą upamiętniającą braci Olejarków kwiaty złożyły delegacje samorządów m.in: Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec wraz z Zastępcą Teresą Wielgos oraz Skarbnikiem Małgorzatą Wilk, Przewodnicząca Rady Powiatu Przeworskiego Agnieszka Bukowa-Jedynak wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Przeworskiego Wiesławem Bukowskim, a także dzieci kpt. Stanisława Olejarki Barbara Olejarka-Słodka i Janusz Olejarka, przedstawiciele wojska, rodziny oraz społeczności wsi Grzęska.
Dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszych uroczystościach i zapraszamy na drugą część wydarzenia – Bieg Tropem Wilczym pamięci Braci Cieślów i Olejarków, który wystartuje z Grzęski 5 marca o godzinie 12:00.