Wójt Gminy Przeworsk, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia z terenu Gminy Przeworsk do udziału w Przeglądzie Palm Wielkanocnych. Szczegóły poniżej:

Regulamin palma wielkanocna 2023

Karta zgłoszeniowa – palma wielkanocna