Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku realizuje projekt pn. „Muzyka w drewnie zaklęta” . W ramach zadania zostaną wykonane następujące działania:
nagranie i wydanie płyty audio z utworami Chóru „Veritas” z Nowosielec,
nakręcony zostanie klip w pięknym, zabytkowym XIV-wiecznym kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Nowosielcach,
zakupione zostaną stroje dla członków Chóru,
wykonana zostanie sesja zdjęciowa.
Dopełnieniem zadania będzie koncert Chóru, w trakcie, którego odbędzie się promocja płyty.
Budżet projektu wynosi: 60 429,00 zł, z czego dofinansowanie
to kwota: 38 451,00 zł. Operacja pn. „Muzyka w drewnie zaklęta” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.