Gminne Obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Urzejowicach zapoczątkował montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły podstawowej. Następnie odbyła się uroczysta msza św., którą odprawili: ks. Proboszcz Aleksander Zdybek, ks. Antoni Łyko oraz ks. Jakub Sieniawski. Oprawę muzyczną podczas liturgii sprawowała Orkiestra Dęta Gminy Przeworsk na czele z kapelmistrzem Mikołajem Bukowińskim.
Dalsza część obchodów odbyła się na placu przy pomniku Hallerczyka – Żołnierza Odrodzonej Polski.
Uroczystość otworzył Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, a przybyłych gości przywitała Justyna Solarz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Następnie porucznik Maciej Kołodziej odczytał niepodległościowy apel pamięci oraz oddana została salwa honorowa przez 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej Garnizonu Jarosław. Na koniec uroczystości delegacje przybyłych gości złożyły kwiaty przy pomniku Hallerczyka.
Dodatkowym punktem tego dnia była ekspozycja plenerowa militariów oraz umundurowania Wojska Polskiego. Część wystawy poświęconej historii polskiego munduru wojskowego oraz wyposażenia żołnierza polskiego od okresu odzyskania niepodległości do wczesnych lat PRL zaprezentował Pan Mariusz Czyrny. Fragment prywatnej kolekcji bagnetów zademonstrował Pan Zbigniew Kiszka. Akcesoria wojskowe m.in. maski przeciwgazowe, hełmy przedstawił Pan Lesław Janda.
Uczestnicy wydarzenia mogli również posmakować wojskowej grochówki.