„Ojczyzna moja – to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki”.
M. Konopnicka
Drugi dzień Gminnych Obchodów 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości zainaugurowała msza św. w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Nowosielcach, której oprawę muzyczną zapewnił chór „Veritas” z Nowosielec. Po nabożeństwie odprawionym przez ks. Antoniego Łyko, ks. Jakuba Sieniawskiego oraz ks. Proboszcza Piotra Walasza, wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Polski, a delegacje przybyłych gości złożyły wiązanki przy Dębie Pamięci mjr. Karola Opitza.
Następnie odbył się już 8 w naszej gminie Przegląd „Pieśni Patriotyczne”. Przed zgromadzoną publicznością wystąpili zarówno soliści, duety, trio jak również chóry szkolne, Orkiestra Dęta Gminy Przeworsk oraz miejscowy Chór „Veritas”.
W repertuarze koncertu usłyszeliśmy m.in „Dziś idę walczyć mamo”, „Dzieci z Przemysłowej”, „O mój rozmarynie”, Kocham Cię Polsko”, „Biały krzyż”, „Powrócisz tu”, „Cisza. Modlitwa katyńska”, „Już dopala się ogień biwaku”, „Modlitwa obozowa”, „Jaki piękny kraj”, „Kto ty jesteś”.
Głównym celem koncertu było rozbudzenie w sercach młodego pokolenia miłości do ojczystej ziemi, regionu i miejscowości. Była to także doskonała okazja do rozwijania swoich zdolności muzycznych i prezentacji talentów. Wszyscy wykonawcy, od najmłodszych do tych starszych zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Koncert był wyrazem muzycznej wrażliwości, wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Podsumowaniem było wspólne wykonanie utworu „My pierwsza Brygada”
Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec pogratulował wszystkim Wykonawcom wspaniałych występów wskazując jednocześnie dlaczego tak ważna jest pamięć o 11 listopada 1918r. oraz o wolności, która przecież nie jest nam na zawsze dana.
Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Przeworsk, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Nowosielcach, Szkoła Podstawowa w Nowosielcach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowosieleckiej.