Świąteczna sceneria, wspaniała muzyka, a przede wszystkim radość ze wspólnej obecności, tak można podsumować miniony IV Przegląd Folklorystyczny „Cecyliada”, który odbył się 10 grudnia w Wiejskim Domu Kultury w Grzęsce.
Przegląd już na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych przez Gminę Przeworsk oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku. Jak podkreślał Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, wydarzenie to tworzy wyjątkowy obszar dla zespołów folklorystycznych, które są nieodłączną częścią naszej kultury.
Udział w tegorocznej edycji wzięli:
Zespół Śpiewaczy „Studzienczanki” ze Studziana, Zespół Śpiewaczy „Ujeźniacy” z Ujeznej, Zespół Śpiewaczy „Cantus” z Gorliczyny, Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” z Grzęski, Zespół „Bella Voce” ze Studziana, Chór „Veritas” z Nowosielec, Zespół „Mażoretki” z Grzęski, Zespół Tańca Ludowego w Urzejowicach oraz Orkiestra Dęta Gminy Przeworsk.
Doceniając wkład, aktywną działalność artystyczną oraz kultywowanie lokalnej tradycji w podziękowaniu za wspaniałe występy Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Justyną Solarz wręczyli na ręce kierowników zespołów, kapelmistrza oraz dyrygenta symboliczne kwiaty.
Wyrazy uznania za działalność artystyczną przekazali również obecni na miejscu znakomici goście: Kierownik Działu Dziedzictwa i Edukacji Kulturowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu Agata Hemon oraz ks. Kazimierz Jurczak proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce.
Podsumowując Przegląd w swoim wystąpieniu Agata Hemon podkreśliła, iż tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, tym bardziej cieszy fakt, że zainteresowanie jej pielęgnowaniem rośnie wśród młodego pokolenia.
Tegoroczna Cecyliada była podkreśleniem całorocznej pracy wszystkich zespołów, chóru, orkiestry, muzyków i wokalistów z terenu gminy oraz grup tanecznych zaangażowanych w życie artystyczne gminy.
Dziękujemy artystom za cudowną ucztę dla duszy.