W sercu urokliwego Mirocina, gdzie tradycje i wspólnota są istotą życia społecznego, mieszkańcy świętowali wyjątkowe wydarzenie. Jubileusz 65-lecia Koła Gospodyń Wiejskich połączony z Gminnym Wieczorem Kolęd, to nie tylko okazja do wspomnień i refleksji nad minionymi latami, ale przede wszystkim święto jedności, zaangażowania i lokalnej tożsamości.
Koła Gospodyń Wiejskich to jeden z najważniejszych elementów życia społeczności wsi. Tak było przed laty, tak jest i współcześnie, gdzie kobiety spotykają się, żeby wspólnie gotować czy wykonywać prace, ale również skupiają nowe pokolenia mieszkańców wsi, pielęgnując historię i ludowe tradycje. To tak najkrócej można opisać działalność KGW w naszej małej ojczyźnie Gminie Przeworsk, a wśród nich zacnych Jubilatów, Koło Gospodyń Wiejskich w Mirocinie, które 27 stycznia obchodziło Jubileusz 65-lecia istnienia. Panie działają na rzecz swojej małej ojczyzny, dbają o tradycję, ale i śmiało podążają z duchem nowoczesności.
Na uroczyste spotkanie przybyli przedstawiciele duchowieństwa, parlamentu, władz powiatowych i gminnych, dyrektorów i kierowników instytucji z terenu powiatu, organizacji działających na terenie gminy oraz panie reprezentujące Koła Gospodyń Wiejskich.
Zaproszeni goście na ręce Przewodniczącej Koła Marii Mazur złożyli gratulacje oraz wyrazy szczerego uznania. Swój podziw za wytrwałość w pielęgnowaniu tradycji oraz podziękowanie za współpracę wyraził Gospodarz Gminy Wójt Daniel Krawiec z Zastępcą Teresą Wielgos oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Justyną Solarz. Na uroczystość zawitał Poseł na Sejm RP Bartosz Romowicz, Pan Wiktor Koba składając gratulacje i życzenia. Do jubilatek z kwiatami i życzeniami przybył II Wicewojewoda Podkarpacki Paweł Bartoszek. Poseł na Sejm RP Panią Teresę Pamułę reprezentowała Pani Anna Rutkowska .
Życzenia i gratulacje złożyli także: Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przeworsku Pan Szymon Gruszka, Kierownik KRUS w Przeworsku Anna Świderska-Ciupa, Sołtys wsi Mirocin Mieczysław Jedynak, druhowie OSP Mirocin Jacek Majka i Arkadiusz Węgrzyn oraz koleżanki z Kół z terenu naszej gminy.
Następnie nastąpił uroczysty moment wspólnej modlitwy, którą poprowadził ksiądz proboszcz Marek Słysz, był opłatek i życzenia. Na wszystkich czekały również tradycyjne, świąteczne potrawy przygotowane przez miejscowe gospodynie.
Podczas Wieczoru Kolęd magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadzili nas aktorzy Amatorskiej Grupy Teatralnej z Mirocina. Osiemnastu aktorów w barwnych kostiumach dało z siebie wszystko, przedstawienie było przygotowane w najdrobniejszych szczegółach, począwszy od strojów, poprzez wypowiadane kwestie. Całość spinał niezwykły scenariusz , traktujący o istocie świąt Bożego Narodzenia.
Nie zabrakło również wspólnego kolędowania, delegacje z poszczególnych Kół zaprezentowały najpiękniejsze kolędy, pastorałki.