Dobro i bezpieczeństwo małoletnich w Gminnym Ośrodku Kultury w Przeworsku są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników na rzecz małoletnich.
Realizując zadania placówki, działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w niej przepisów wewnętrznych oraz
w ramach posiadanych kompetencji.
Niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem zostały opublikowane na stronie internetowej Ośrodka.