Za nami XVII Parada Straży Grobowych W niedzielę 28 kwietnia w Mirocinie odbyła się XVII Gminna Parada Straży Grobowych. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w miejscowym kościele pw. Św. Judy Tadeusza. Eucharystię odprawili: ks arcybiskup Józef Michalik, ksiądz Marek Słysz oraz wikariusz Dawid Sas. Następnie miał miejsce przemarsz na boisko sportowe w Mirocinie. Część oficjalną otworzył Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec witając zgromadzoną publiczność oraz zaproszonych gości. Następnie komendanci straży grobowych, reprezentanci Zespołu Mażoretki z Grzęski i oddziału kosynierów z Ujeznej oraz kapelmistrzowie orkiestr dętych z rąk Wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawca, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku Tomasza Dzień oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku Tomasza Koby otrzymali pamiątkowe statuetki za udział w Paradzie. Przed licznie zebraną publicznością zaprezentowały się: Zespół Mażoretki z Grzęski, oddział Straży Grobowej w Ożańsku, Żurawiczkach, Wólki Pełkińskiej, Kostkowa, Nowosielec, Grzęski, Urzejowic, Rozborza i Ujeznej, Świętoniowej i Mirocina. Wszystkim uczestnikom parady za kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych podziękował Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca. Wydarzenie poprowadzili: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Justyna Solarz oraz Komendant Gminny Straży Grobowych Jan Wilk. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznej XVII Gminnej Parady Straży Grobowych.