Ładowanie Wydarzenia

III MEMORIAŁ FRANCISZKA SABANA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

I. ORGANIZATOR
Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec
Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

II. CEL IMPREZY
– uczczenie pamięci Franciszka Sabana,
– upowszechnianie biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej,
– promocja Gminy Przeworsk i regionu.

III. PROGRAM
1. Termin: 22 września 2017 r. piątek
2. Start i Meta Rajdu: Stadion LKS „Start Mirocin”
10:00: Rozpoczęcie III Memoriału Franciszka Sabana w biegach przełajowych
10:20: szkoły podstawowe – bieg na dystansie 500 m
10:30: gimnazja – bieg na dystansie 1000 m
10:45: szkoły ponadgimnazjalne – bieg na dystansie 1500 m
11:00: bieg otwarty na dystansie 3000 m
11:30: dekoracje zawodników i zakończenie zawodów

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Udział w Memoriale jest bezpłatny. Koszty podróży na miejsce zawodów pokrywają uczestnicy. Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
2. Ilość uczestników nie jest limitowana.
3. Zapisy do 19 września 2017 r. GOK w Przeworsku: e-mail: gok@przeworsk.net.pl
4. Szkoła może wystawić dowolną liczbę zawodniczek i zawodników w wybranych kategoriach wiekowych.
5. Dla najlepszych zawodników (miejsca I-III) w poszczególnych kategoriach wiekowych, z podziałem na płeć (dziewczęta i chłopcy) przewidziano puchary i dyplomy.
6. Każdy zawodnik otrzymuje medal i dyplom ukończenia biegu. Dla uczestników przewidziano poczęstunek i napoje.
7. Bieg odbywa się bez pomiaru czasu.
8. Trasy oznaczone taśmami i znakami pionowymi i poziomymi.
9. Trasy będą zabezpieczone przez strażaków OSP z kwalifikowaną pierwszą pomocą.
10. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników.
11. Wszyscy uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Biegu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
12. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Biegu mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
14. W razie złych warunków atmosferycznych bieg może zostać odwołany.

Kontakt:
Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku: ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk,
tel. 16 648 73 97 (wew. 201), e-mail: gok@przeworsk.net.pl, www.gok.przeworsk.pl,
Dyrektor GOK: Łukasz Mróz, tel. 727 591 466

Regulamin do pobrania