Ładowanie Wydarzenia

Kurs samoobrony odbywać będzie się w WDK w Studzianie w terminach (4.08, 11.08, 17.08.17 r.), w godzinach 17:00 – 19:00.

Kurs kończy się otrzymaniem dyplomu Federacji Karate Do Tsunami. Zapisując na kurs samoobrony uczestnik deklaruje się do uczestnictwa we wszystkich zajęciach w/w terminach.

Uczestników obowiązuje strój sportowy do przebrania. Rodzice dzieci biorących udział muszą dostarczyć zezwolenie opiekuna prawnego do udziału w zajęciach wraz z informacją o braku przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zajęciach.

Zapisy: Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk, tel. 16 648 73 97 (w. 201), email: gok@przeworsk.net.pl.

REGULAMIN AKCJI