Ładowanie Wydarzenia
REGULAMIN PRZEGLĄDU PALM WIELKANOCNYCH

Biblioteka Publiczna Gminny Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku ogłasza „Przegląd Palm Wielkanocnych”, którego celem jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą oraz rozwijanie inwencji twórczej mieszkańców Gminy Przeworsk.

ORGANIZATORZY:

– Biblioteka Publiczna Gminna Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach

– Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

– Patronat: Wójt Gminy Przeworsk

CEL:

– Kultywowanie i popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych;

– Promocja dorobku kulturowego wsi;

– Integracja środowiska lokalnego;

-Stworzenie okazji do zaprezentowania twórczości własnej.

UCZESTNICY:

– Koła Gospodyń Wiejskich,

– Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Przeworsk.

WARUNKI UDZIAŁU:

– na Przegląd należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną tradycyjną palmę wielkanocną (ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć 3 metrów, bardzo mile widziane są palmy o wymiarach od 1 m do 2 m). Wielkość palmy nie jest brana pod uwagę przy ocenie;

– palmy powinny być wykonane z elementów naturalnych: bukszpanu, bazi, jałowca, suchych kwiatów oraz tradycyjnie używanych materiałów np. bibuły, wstążek itp.;

– palmy powinny formą wykonania nawiązywać do tradycji i motywów charakterystycznych
dla danej miejscowości, sołectwa, Gminy Przeworsk i regionu przeworskiego;

– do Przeglądu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne
z regulaminem, a w szczególności gotowe (kupione) palmy wielkanocne, palmy wykonane ze sztucznych materiałów i elementów zdobniczych (np. ozdoby plastikowe).

PRZEBIEG PRZEGLĄDU:

1. Palmy należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Przeworsku dnia 21 marca 2018 roku (środa) w godzinach od 10.00 do 11.00

2. Prace dostarczone na konkurs powinny być oznaczone tabliczką przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:

– nazwa Koła Gospodyń, stowarzyszenia,

– miejscowość w której działa Koło Gospodyń, organizacja,

– nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu z organizatorem Przeglądu.

3. Dostarczone na Przegląd palmy zostaną poddane ocenie przez Komisję powołaną przez Organizatorów.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 kwietnia 2018 r. podczas „Gminnego Święta Tradycji Wielkanocnych” w Gorliczynie.

KRYTERIA OCENY:

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

– estetykę wykonania palmy;

– zgodność z regulaminem Przeglądu;

– pomysłowość i inwencję twórczą uczestników Przeglądu;

– dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych;

– różnorodność i bogactwo użytych materiałów;

– własnoręczność wykonania elementów.

NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają bon o wartości 100 złotych.

KONTAKT:

Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedziba w Urzejowicach, Urzejowice 462,
37-200 Przeworsk tel. 16 640 3169, mail: gbpu@interia.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk tel. 16 648 73 97 (wew. 201), mail: jsolarz@gok.przeworsk.pl