22 sierpnia w Mirocinie zakończyły się „Wakacje z GOK”. Podczas ostatniego spotkania uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zajęciach strzeleckich z wiatrówki prowadzonych przez Dyrektora GOK – Łukasza Mroza oraz drużynowego 1 Przeworskiej Drużyny Harcerzy ZHR – Jakuba Ubermana. Zakończył się zarazem kurs pierwszej pomocy prowadzony przez strażaków OSP z Mirocina z Naczelnikiem Arkadiuszem Węgrzynem na czele. Dzieci miały okazje zobaczyć wnętrze wozu strażackiego oraz lać wodę z węża strażackiego do celu. Na koniec wręczono wszystkim uczestnikom książeczki i pamiątkowe dyplomy.