Chór „Veritas” w Nowosielcach

Chór „Veritas” to czterogłosowy chór mieszany. Posiada 20 letnią historię działalności i nadal chce rozwijać i doskonalić swój warsztat muzyczny. Założony został w 2002 r., na początku działał przy szkole w Nowosielcach, a obecnie jako jednostka artystyczna Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Początkowo tworzony był wyłącznie przez uczniów szkoły, aktualnie składa się z dwudziestu członków różnych grup wiekowych z Nowosielec i okolic. Repertuar Chóru skoncentrowany jest głównie w tematyce sakralnej i patriotycznej, które są nieodzowną, niezwykle potrzebną oraz ważną częścią muzyki polskiej. W styczniu 2010 r. Chór „Veritas” z Nowosielec zaprezentował się szerszej publiczności podczas XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Jarosławiu, gdzie zajął II miejsce w kategorii zespołów. Natomiast w październiku 2010 r. zajął I miejsce w IX Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Patriotyczno-Religijnej w Majdanie Królewskim. W kolejnych latach chór kontynuował swoją działalność w oparciu o dotychczasowy dorobek, biorąc udział w lokalnych i regionalnych wydarzeniach związanych z muzyką sakralną i patriotyczną, m.in.: XII Koncert Pieśni Wielkanocnej w Kosinie (2011), VI Regionalny Przegląd Pieśni Patriotyczno-Religijnej w Gaci (2011), IV Gminny Koncert Kolęd „Kolęda Płynie z Wysokości” w Mirocinie (2012), XII Przegląd Pieśni Maryjnej „Znak nadziei” w Leżajsku (2013), III Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek (2016), V Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek (2018), VI Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek (2019). Zdobyte doświadczenie oraz przyznane nagrody i wyróżnienia zaowocowały rozwojem chóru, zaangażowaniem nowych członków, a także aktywnym udziałem podczas dorocznych imprez i wydarzeń kulturalnych Gminy Przeworsk. Chór „Veritas” przyczynił się do promowania lokalnych tradycji i kultury występując podczas cyklicznych wydarzeń, takich jak: Orszak Trzech Króli, Gminna Parada Straży Grobowych, Przegląd Folklorystyczny „Cecyliada”, Przeglądy Niepodległościowe, a także angażuje się w oprawę liturgii podczas różnych uroczystości tj. Mszy pamięci pomordowanych w lesie Dębrzyna, Mszy podczas Gminnych Obchodów rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Ponadto Chór kilkukrotnie brał udział w koncertach charytatywnych organizowanych w Przeworsku oraz wspiera inicjatywy patriotyczne, np. „Niepodległa do Hymnu”. Ważnym elementem działalności chóru w 2021 r. były także występy na scenie lokalnej podczas koncertu „Nie lękajcie się” w hołdzie Janowi Pawłowi II i Prymasowi Tysiąclecia bł. Stefanowi Wyszyńskiemu, w trakcie V Euroregionalnych Dni Jakubowych, oraz na koncercie „Jest drabina do nieba…” w Dzień Zaduszny. W 2021 r., Chór „Veritas” odnosił spektakularne sukcesy na arenie międzynarodowej, regularnie występował podczas okolicznościowych konkursów i przeglądów. Chór został nagrodzony Srebrnym Dyplomem podczas VIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie. Podczas VI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej Chór „Veritas”, zajął II miejsce. Kolejnym sukcesem było zajęcie II miejsca na 9. Regionalnym Przeglądzie Chórów – Pieśni Maryjne, który miał miejsce w Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Lubaczowie. Chór zdobył również I Nagrodę Specjalną przyznaną przez Panią Teresę Pamułę Poseł na Sejm RP za wykonanie pieśni „Z dawna Polski Tyś Królową”. Jeśli chodzi o występy i sukcesy na szczeblu wojewódzkim to na uwagę zasługuje fakt, iż chór na przestrzeni lat brał udział w: IX Wojewódzkim Przeglądzie piosenki Patriotyczno-Religijnej w Majdanie Królewskim oraz IX Podkarpackim Przeglądzie Chórów Pieśni Pasyjne w Radymnie. Na scenie ogólnopolskiej chór prezentował swoje umiejętności wielokrotnie, m.in. podczas: XIII i XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie, XV i XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Jarosławiu oraz XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów „O Złotą strunę…” w Niepołomicach. Natomiast na szczeblu międzynarodowym chór wystąpił trzykrotnie na V Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej, VI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej i VIII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie. W roku 2023 Chór pod dyrygenturą Tomasza Piątka został nagrodzony „Srebrnym Pasmem” w kategorii „Chóry mieszane” w XVII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek – Chełmno 2022 – Edycja online. Chór „Veritas” nagrał dwie płyty: „Kolędy i pastorałki” oraz Płytę z pieśniami religijnymi wydaną na 625-lecie parafii pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach.

Dyrygent: Tomasz Piątek